Rabu, 29 November 2006

Congratulation's and Celebration

Dengan Mengucapkan Alhamdulillah atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya jualah kami berhasil membentuk sesuatu yang sekiranya sebatas ini kami mampu berbuat.., Tepatnya pada tanggal 29 November 2006 terbentuklah suatu wadah bagi kami untuk berbuat kepada sesuatu yang mungkin lebih berarti bagi orang lain..., sesuai dengan semboyan kami " Menjadi Zamrud Bagi Semua Orang". Mudah-mudah apa yang kami buat dan lakukan dapat berarti ....